Sociale Verloskunde
Position Paper

Samen Groeien 010: samenwerking rondom de eerste 1000 dagen van een kind

Introductie

De ontwikkeling in de periode van de eerste 1000 dagen van het leven heeft invloed op geboorte uitkomsten zoals vroeggeboorte of laag geboortegewicht én op het ontstaan van overgewicht, groei- en psychische problemen, suikerziekte of hart- en vaatziekten, zowel in de kindertijd als in de volwassen levensfase. Zowel medische, als sociale en psychische factoren spelen daarbij een rol. Dat begint al in de periode voor de zwangerschap en in de eerste 1000 dagen na de bevruchting. Goede zorg tijdens de eerste 1000 dagen is daarom essentieel.
Tijdens deze ‘1000-dagen reis’ die (aanstaande) ouders met hun (ongeboren) kind maken, hebben zij te maken met veel verschillende professionals en organisaties. Voor (aanstaande) ouders in kwetsbare omstandigheden zijn dit vaak zorg- en hulpverleners uit zowel het sociaal als medisch domein. Dat vraagt van zorg- en hulpverleners dat zij  onderling goed samenwerken voor continuïteit van zorg- en hulpverlening. Voorwaarde is dat zorg- en hulpverleners weten wat de wensen en behoeftes van de (aanstaande) ouders zijn, zodat zij passende zorg kunnen bieden. Daarom is er een ouderpanel. Gedurende het hele project levert geven zij input en gaan zij samen met zorgverleners in gesprek om de zorg en hulp beter op elkaar af te stemmen (co-creatie).

Doelstellingen / beoogde resultaten van het project zijn 

  1. Gedeeld inzicht in de begrippen ‘kwetsbare omstandigheden’ en ‘eerste 1000 dagen’;
  2. Realisatie van een (verbeterde) samenwerking tussen (aanstaande) ouders en professionals;
  3. Zorgtrajecten die ontwikkeld zijn in samenwerking tussen (aanstaande) ouders en professionals;
  4. Ontwikkeling plan van aanpak voor duurzaam leer- en verbeternetwerk.

Betrokkenen

Samen Groeien 010 is een project waarbij we in de praktijk leren van de ervaringen van (aanstaande) ouders vóór, tijdens en na de zwangerschap. Naast (aanstaande) ouders zijn  onderzoekers en professionals uit het medisch, psychisch en sociaal domein en beleidsmedewerkers van de gemeente Rotterdam betrokken bij dit actieonderzoek:

Meer weten?

  • Interview ‘Alle betrokkenen bij dit project zijn zo begaan. Heel leuk is dat!’
  • Projectomschrijving ‘Een integraal zorgnetwerk voor (zeer) kwetsbare gezinnen; van preconceptie tot de eerste 2 jaar na de geboorte’
  • Website van Samen Groeien 010

Looptijd

De looptijd van het project bedraagt 4 jaar (april 2021 - april 2025)

Contact

samengroeien010@erasmusmc.nl