Sociale Verloskunde
Position Paper

Stedelijk aanmeldpunt Moeders van Rotterdam


De ontwikkeling in de periode van 1000 dagen heeft invloed op gezondheid, welzijn en hechting in het latere leven. Ook op het ontstaan van overgewicht, groei- en psychische problemen, ontwikkelingsachterstanden, suikerziekte of hart- en vaatziekten, zowel in de kindertijd als in de volwassen levensfase. Goede zorg tijdens de eerste 1000 dagen is dus essentieel. Zowel medische, als sociale en psychische factoren hebben hier invloed op en dat begint al vóór voor de zwangerschap.

De gemeente Rotterdam heeft sinds 2015 een centraal aanmeldpunt voor zwangere vrouwen in (potentieel) kwetsbare omstandigheden. Begonnen als belangrijk onderdeel van Moeders van Rotterdam heeft het aanmeldpunt zich ontwikkeld tot een belangrijk instrument voor het identificeren en efficiënt doorverwijzen van deze doelgroep.

Het begint met de aanmelding door zwangere vrouwen zelf en zorgprofessionals. Zij kunnen zo vroeg mogelijk in de zwangerschap een melding doen bij het aanmeldpunt. Ervaren hulpverleners die het veld goed kennen, bemensen dit loket.
Hulpverleners van het aanmeldpunt bepalen snel welke ondersteuning het beste past, zorgen voor een korte doorlooptijd en volgen op of de vrouw ook echt hulp krijgt. Soms is de zwangere vrouw voldoende zelfredzaam en volstaat een advies op een vraag. In andere situaties is ondersteuning nodig. Dan neemt binnen twee weken een hulpverlener contact op voor een intakegesprek, thuis of op een andere plek van voorkeur. Bij acute situaties wordt de aanmelding gelijk opgepakt. Dit heeft niet alleen de doorverwijzing verbeterd, maar ook de mogelijkheden voor overleg.

Omdat er één centraal contactpunt is, is betere afstemming tussen medische en sociale professionals mogelijk. Ook de aanmelding voor het zwangerschapsgesprek (elders prenataal huisbezoek genoemd) verloopt via dit centrale aanmeldpunt.

Tijdens de intake worden gegevens verzameld die gebruikt worden voor continue verbetering van de ondersteuning.

Betrokkenen

  • De gemeente Rotterdam zorgt voor de bemensing van het aanmeldpunt.
  • Aanmeldingen komen van zwangere vrouwen zelf, van verloskundigen, gynaecologen, medisch maatschappelijk werkers, GGZ- en LVB(licht verstandelijke beperking)-professionals en een enkele keer van de kraamverzorgenden.
  • Zwangere vrouwen weten het aanmeldpunt goed te vinden: ongeveer 30% meldt zichzelf aan. Voor professionals zorgt het aanmeldpunt voor betere toegankelijkheid van de hulp in het sociale domein.

Meer weten?