Sociale Verloskunde
Position Paper

Daddy’s Place: een community voor jonge vaders

Dit betreft een doorlopend project

Introductie

Daddy’s Place is een initiatief speciaal gericht op het ondersteunen en verbinden van vaders in Rotterdam-Zuid. Waar Mama’s Garden zich richt op (aanstaande) moeders, is Daddy’s place een plek waar vaders elkaar kunnen ontmoeten, van elkaar kunnen leren en samen sterker worden. Ons doel is om een warme, veilige en inclusieve omgeving te creëren waar vaders hun ervaringen kunnen delen en nieuwe vaardigheden en inzichten kunnen opdoen.

Activiteiten

Daddy’s Place organiseert regelmatig bijeenkomsten waar vaders elkaar kunnen ontmoeten, samen ervaringen kunnen delen en natuurlijk ook gewoon een gezellige tijd kunt hebben. Zo biedt Daddy’s Place onder andere boks- en graffitiworkshops en inspirerende storytelling.
De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor alle vaders. Vanuit de gedachte dat iedere vader het verdient om zich gesteund te voelen in het vaderschap.
Een ander mooi voorbeeld is het event ‘de Gevoelige Snaar’, met muziek, spoken word en interactieve gesprekken met bezoekers met als thema ‘vaderschap’. Het bijeen brengen van professionals en ouders en hen op deze manier kennis laten maken met vaders en hun vragen is een van de doelstellingen van dit event. De kloof tussen deze groepen verkleinen en meer begrip krijgen voor elkaars situatie.

Betrokkenen

Daddy’s Place is een doorlopend programma van het Expertise Centrum Maatschappelijk Innovatie (EMI) op Zuid, onderdeel van Hogeschool Rotterdam. Daddy’s Place werkt nauw samen met het lectoraat Verloskunde en Geboortezorg van het Kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam en diverse zorg- en welzijnsprofessionals.

Meer weten?

Website Daddy’s Place
Instagram Daddy’s Place
Video over Rotterdamse mannen | Daddy’s Place