Sociale Verloskunde
Position Paper

Mama’s Garden: Het ondersteunen van (toekomstige) moeders en het opleiden van toekomstige professionals

Introductie

Mama’s Garden is een community van moeders, studenten en samenwerkingspartners in onderwijs, zorg & welzijn. Als onderdeel van een fieldlab staan de wensen en behoeften van (aanstaande) moeders centraal. Zo ontstaat een omgeving waarin niet het systeem en de organisaties leidend zijn, maar de burgers zelf.
Hoe doen we dat? Door informele bijeenkomsten voor (aanstaande) moeders en jonge kinderen werken we aan het vergroten van het sociale netwerk van (aanstaande) moeders en het versterken van hun gevoel van capabel ouderschap. Wij zijn ook een interactieve, innovatieve leerwerkplek voor studenten van zowel mbo, hbo als universiteit.

Activiteiten

Dit fieldlab is actief in Rotterdam en heeft een vaste locatie in Rotterdam Feijenoord. Hier is Mama's Garden als community o.a. ingebed in het Huis van de Wijk Hillevliet. Naast de vaste locaties werkt Mama’s Garden nauw samen met de moederklassen van het Albeda en het Zadkine Startcollege.
Wandelen en speeddates (met moeders, professionals en studenten) zijn onder meer activiteiten die worden gecoördineerd om het sociale netwerk te vergroten en zelfvertrouwen te krijgen in hun rol als moeder. Vrouwen kunnen gratis deelnemen.

Door hun stages bij Mama’s Garden maken studenten kennis met de uitdagingen waarmee moeders worden geconfronteerd. Ze helpen hen door hen als ‘maatjes’ te ondersteunen. Daarnaast nemen studenten ook deel aan (onderzoeks)projecten.
Mama’s Garden traint een aantal moeders om actief te zijn als expert en hun verhaal aan anderen te vertellen. Zij volgen hiervoor een ervaringsdeskundigheidstraining van 15 weken.

Betrokkenen

Mama's Garden is een doorlopend programma van het Expertise Centrum Maatschappelijk Innovatie (EMI) op Zuid, onderdeel van Hogeschool Rotterdam. Mama’s Garden werkt nauw samen met het lectoraat Verloskunde en Geboortezorg van het Kenniscentrum Zorginnovatie van de Hogeschool Rotterdam. In Mama’s Garden werken de volgende partijen samen:

En vele anderen

Meer weten?